LEED | BREEAM | EDGE Yeşil Bina Danışmanlığı & İnşaat Proje Yönetimi 

Facebook Twitter Gplus RSS
Home Hakkımızda CarrefourSA Bursa AVM / BREEAM ” Outstanding ” Sertifikası Aldı.

CarrefourSA Bursa AVM / BREEAM ” Outstanding ” Sertifikası Aldı.

bursa resim_carrefour (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

breeam-logo

 

 

 

 

 

Çevreye Duyarlı CarrefourSA Bursa AVM,

CarrefourSA Bursa BREEAM “OUTSTANDING” (Olağanüstü) Sertifikası Aldı.

CarrefourSA Bursa Alişveriş Merkezi Breeam in Use international Yeşil bina sertifikasnda “outsanding” skoru alarak en üst seviyede BREEAM yeşil bina sertifikası  almaya hak kazanmıştır.  Türkiye’nin en yeşil AVM si olmak için yaklaşık bir yıl boyunca SmartEcoDesign olarak firmamız BREEAM yeşil bina sertifikası süreçlerinin tamamını yürütmüş ve BREEAM Olağanüstü seviyesinde sertifika almasında katkısını sunmuştur.

BAINBRIDGE Holding A.Ş ‘ ye ait olan CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi, CEFIC tesis yönetimi tarafından yönetilmektedir. 100.000 metrekare arsa alanı üzerine kuruludur ve 60.000 metrekare kiralanabilir alanda 146 seçkin mağaza ile ziyaretçilerine hizmet vermektedir.            

 Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, mevcut işletimde olan binalar için uygulanan, Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM) kriterleri doğrultusunda, BREEAM In-Use International Sertifikasını İLK başvurusunda “Bina Yönetimi” kategorisinde “Olağanüstü” (Outstanding), “Bina” kategorisinde ise “Mükemmel” (Excellent) seviyesindeki sertifikaları almaya hak kazanmıştır.

BREEAM In-Use Sertifikası mevcut işletimdeki binanın bütün politika ve kullanım özellikleri ile birlikte çevresel etkilerini ve duyarlılığını standartlarla birlikte, dokuz ana başlıkta “Yönetim, Ulaşım, Enerji, Su, Malzeme, Atık, Çevre kirliliği, Ekoloji ve Sağlık konularında ölçümler ve değerlendirmeler yapmaktadır. Yapılan bu değerlendirme ve ölçümler sürekli olarak olumsuz ve uyumsuz konuların iyileştirilmesi ve istenilen performansa getirilmesi ile Sürekli bir Kalite ve Çevre Politikasının izlenmesini gerektiriyor. Ciddi bir maliyet, zaman ve emek gerektiren tüm çalışmalar sonuçta daha verimli, çevreye duyarlı, enerji ve kaynak etkin bir işletim binasının oluşmasını sağlıyor.

SmartEcoDesign olarak firmamız  Global Sürdürülebilirlik Vizyonu ile gerek Avrupa gerek Türkiye de faaliyette bulunduğu Tesisler bünyesinde çevreci, doğa dostu, Enerji etkin ve kullanıcı konforunu temel alarak Yeşil Tesis Yönetimi faaliyetlerine devam etmektedir.

Bursa Carrefour AVM BREEAM In-Use International Sertifikasını “Bina” ve “Bina Yönetimi” kategorilerinde yüksek skorlarla almaya hak kazanmıştır. Yaklaşık bir yıldır süren Sertifika çalışmaları kapsamına ek olarak, sertifika öncesinde yapılmış olan hatta BREEAM Sertifikası kredi kategorilerinin kapsamının da ötesinde birçok öncü ve yenilikçi çalışmada yine SmartEcoDesign tarafından yürütülmüştür.

SmartEcoDesign olarak firmamız; Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında temel hedefi gerçekleştirmek için yenilikçi ve bölgesel tüm çalışmaları yapmaktadır;

-Sıfır Karbon

-Sıfır Atık

EnerjiSA tarafından sağlanan Yeşil Enerji tedariği yanı sıra Bursa Carrefour AVM Karbon Kâğıtları kullanarak Karbon Emisyonunu sıfırlamaktadır. Atık konusunda yerel tüm atık yönetim firmaları ile anlaşmalar sağlanarak geri dönüştürülebilir, Evsel ve Tehlikeli atık bertarafı için çevresel yük getirmeden Atık Yönetim Politikası önlemlerini uygulamaktadır. Sosyal Sorumluluk Projesi olarak uygulanan bütünleşik atık planı kapsamında AVM Foodcourt -yemek alanlarından çıkan yemek artıkları yerel Hayvan Barınaklarına gönderilerek yemek artıkları kaynağa dönüştürülmüş ve çevresel atık yükü azaltılmıştır.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve her yıl düzenli olarak tekrar edilen Mimari, Elektrik ve Mekanik sistemlerin durum değerlendirme raporları ve bu raporlar üzerinden alınan aktivasyonlar ile binada sürekli olarak “Condition Survey (Durum Değerlendirme)” çalışmaları devam etmektedir.

Ulaşım konusunda yerel toplu taşıma imkanlarına ek olarak, müşteri servis imkanlarının da bulunduğu yapıda, bisiklet parkları oluşturularak, kullanıcıların karbon salınımı yapmayan temiz ulaşım imkanı için alanlar ve imkanlar sağlanmıştır.

Engelli kullanıcıların bina yakın çevresine ulaşımı ve bina içindeki imkanlara erişim ve kullanım konusunda her türlü yerel ve uluslararası standart esas alınarak gerekli uygulamalar yapılmıştır. Bu sayede binanın erişilebilirlik imkanları tüm kullanıcı gruplarına uygun hale getirilirken sosyal bir sorumluluk olan “Engelsiz Erişim İmkanı” da sağlanmış oldu.

Bina içinde konfor koşullarının sağlanabilmesi için ASHRAE (Amerika) ve EN (Avrupa) Standartlarına uygun olarak yapılan ölçüm ve değerlendirmeler ile taze hava, aydınlatma, termal ve akustik konfor uygulamalarının tamamı ilgili standartlara uygun hale getirilmiş ve yapılan iyileştirmeler anketlerle kullanıcı onayından tekrar geçirilmiştir. Aydınlatma sensörü, hareket sensörü, seçici geçirgen cam uygulamaları, CO2 sensörleri bu aktivasyonlardan sadece birkaçı olarak sıralanabilir. Tüm aydınlatmalar LED olup her mahal standartların uygunluğunda ve gün ışığı seviyesinin değerlerine göre aydınlatılmaktadır.

Yeşil çatı, yeşil duvar, otopark çevresi peyzaj alanı ve ilgili türler için habitat oluşturulması sağlanmış ve bina peyzaj alanları tekrar değerlendirilmiştir. Bitki türlerinin seçimi, yapının bulunduğu ekosistemin ve iklimin koşullarına uygun, yerel ve az su tüketen gruplardan yapılmış olması, doğal gübre kullanımı ve yağmur suyu ile sulamanın yapılması hem ekonomik hem de çevresel uygulama olarak proje sınırları içinde hayata geçirilmiştir. Su tasarrufu konusunda verimli ve düşük tüketimli armatürler kullanılmış olup, peyzaj sulama sistemi damla sulamaya dönüştürülerek, yağmur suyu ile sulama yapılmaktadır.

Gönüllülük esasına dayalı olan yeşil bina sertifika çalışmaları süresince en yüksek skora ulaşma hedefini sürekli politika haline getiren Carrefour Bursa Tesis Yönetimi sertifika skorunu daha yüksek seviyelere getirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Sertifika Danışmanlık ve Denetim hizmetleri Smart Eco Design firması tarafından yürütülmüştür. Yürütülen tüm çalışmalar süresince binaya uygun çözümlerin geliştirilmesi ve mevcut yapı performansının yükseltilmesi konusunda tüm özen ve emek sarfedilmiş olup bina politikalarının ve alınan aktivasyonların sürekliliği takip edilmektedir.

BREEAM_Recognition