LEED | BREEAM | EDGE Yeşil Bina Danışmanlığı & İnşaat Proje Yönetimi 

Facebook Twitter Gplus RSS
Home İnşaat Proje Yönetimi Profesyonel İş Koşullarımız

Profesyonel İş Koşullarımız

Standart İş Koşullarımız :

 • Hizmetler BVA-ISO-9001 Kalite El kitabında tanımlanan esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
 • İŞVEREN’in proje ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Gizlilik Anlaşmasına uygun olarak işlem görür. İŞVEREN tarafından verilen her türlü doküman ve teknik bilgi, istenildiğinde ve/veya iş sonunda iade edilir.
 • Tüm proje ekibi, FIDIC ve TürkMMMB Etik Kurallarına ve PY Kurumsal Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.
 • İŞVEREN’in talebi halinde Mesleki Sorumluluk Sigorta güvencesi verilir.
 • Proje ekiplerinin tüm bilgisayar donanımları ve özel yazılımları PY tarafından temin edilir ve işletilir.
 • Proje ile ilgili oluşturulan tüm belgeler güvenli bir ortamda 7/24 İŞVEREN’in erişimine açık tutulur.
 • İŞVEREN’in belirleyeceği tüm proje paydaşlarına, projenin gereksinimlerine uygun olarak “Proje Yönetimi, Kalite Sistemi, Süreç Yönetimi ve Internet Temelli Doküman Paylaşım Sistemi” konularında oryantasyon eğitimi verilir.
 • Proje süresince kullanılacak Proje Planlama ve Kontrol Sisteminin ana modülünü İŞVEREN ihtiyaçlarına uygun olarak Primavera P6 veya MS Project oluşturur.
 • Haftalık, Aylık ve Dönemsel Raporlarda; yorum, tavsiye ve önerilerle birlikte rakamsal veri, bilgisayar çıktısı, harita, tablo, diyagram, çizim/illüstrasyon/fotoğraflar yer alır. Raporlar, talebe uygun olarak Türkçe ve/veya İngilizce dilinde hazırlanır.
 • Raporlar, İŞVEREN talebine uygun olarak görsel prezantasyonla sunulur.
 • İŞVEREN Temsilcisi ile önceden belirlenen periyodlarda toplantılar yapılır.

İnşaat Proje Yönetimi

LEED Sertifikası Yeşil Bina Danışmanlığı

BREEAM Sertifikası Yeşil Bina Danışmanlığı

Referanslar