LEED | BREEAM | EDGE Yeşil Bina Danışmanlığı & İnşaat Proje Yönetimi 

Facebook Twitter Gplus RSS

Dijital İkiz & Fabrika

Endüstri 4.0’da Anahtar Teknoloji Dijital İkizler

Teknolojideki ilerlemeler hızlandığında üretim alanında teknolojik baskılara neden olmuş bu baskılar da devrimlerin gerçekleşmesine yol
açmıştır. Siber-fiziksel sistemler, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, sanal gerçeklik, yapay zeka ve 3 boyutlu
yazıcı teknolojileri gibi Endüstri 4.0’ın bileşeni olarak kabul edilen yeni teknolojiler de endüstriyel bir devrimin gerçekleşmesini
sağlayan baskı unsurları olmuştur. Bu teknolojilerin her biri birbirinden bağımsız olarak gelişip farklı uygulama alanlarına sahip
olmuş olsa da bir arada kullanıldıklarında elde edilen sinerji sayesinde üretimi, geleneksel yapıdan akıllı üretim seviyesine taşımayı
başarmışlardır. Önce sayısallaşan, ardından sanallaşan fiziksel fabrikalar bu sinerjiyle “akıllı fabrikalar”a dönüşmüştür.

Fiziksel bir ürünün fikir aşamasındayken başlayan ve ürün ömrü boyunca gerçek zamanlı verilerle sanal bir kopyasının elde edilmesi fikrine
dayanan Dijital İkizler, akıllı fabrikaların gerçekleşmesinde bahsi geçen teknolojileri bir arada kullanarak, sinerjiyi ortaya çıkaran
anahtar bir teknoloji olmayı başarmıştır

Dijital İkizler Üzerine. Dijital ikiz (digital twin) Gartner'ın… | by Zeki  Seskir | Düzensiz

Üretim endüstrisinde başarı kazanmak için dijital dönüşüm

Sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir üretim için başarıyla gerçekleştirilmiş ve fabrikanızın kullanım süresi boyunca devam edecek olan çok önemli gelişmelere giden yolu açan dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar gerçekten çok fazla. Ön koşullardan biri ise donanım ve yazılım kontrol mekanizmalarını üretim zincirine entegre ederek verilerin otomatik olarak toplanmasını, işlenmesini ve analizini mümkün kılmaktır. Seçilecek ürünler, süreçlerin ürettiği büyük miktarda veriyi etkin bir şekilde kaydetmek ve akıllıca kullanmak için ihtiyacınız olan her şeyi bünyesinde barındırmalıdır. Bu, dijital ikizi meydana getirmek için temel bir ön koşuldur.

Fabrikanın kullanım ömrü süresince sağlanacak olan faydalar

Dijital fabrika sayesinde ulaşılan gerçek katma değer

Dijital ikiz, gerçek bir sistemin sanal olarak canlandırılmasıdır. Fabrikanın kullanım süresinin tamamını canlandırmanıza ve tüm bu süre boyunca tesisin optimum olarak kullanılmasına olanak tanır. Smart Eco Design olarak bu konuda özelleşmiş Türkiye’nin en büyük kurumlarına hizmet vermektedir.

Mühendislik Safhasında Dijital İkiz

Bir fabrika projesinde yer alan tüm disiplinler mühendislik aşamasından başlayarak paylaşılan bir veri modeli oluşturabilir – dijital ikiz, çok kıymetli olan zamandan ve maliyetlerden tasarruf edilmesini sağlar ve aynı zamanda mühendislik kalitesini de arttırır. Dijital ikiz ayrıca, tam olarak devreye girmesinden önce tesisin simülasyonunu mümkün kılarak her şeyin düzgün işleyip işlemediğinin önceden görülmesini sağlar. Operatörler de sistem devreye alınmadan önce hedefe yönelik belirli eğitimler alabilirler.

İşletim Safhasında Dijital İkiz

Fabrika çalışırken, tesisin mevcut durumu hakkında her an bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, makine parkınızı sürekli izleyebilir, tesisinizin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini önemli ölçüde arttırabilirsiniz.

Bakım Safhasında Dijital İkiz

Servis ve bakım faaliyetlerinizi önceden planlayabilirsiniz, böylece tesisin aniden ortaya çıkabilecek devre dışı kalma ihtimalini minimuma indirmiş olursunuz. Bakım faaliyetleri veya herhangi bir parça değişimi sonucu tesiste oluşabilecek değişiklikler doğrudan dijital ikizde bir araya getirilir. Değişikliklerle ilgisi olan tüm belgeler ve planlar da otomatik olarak güncellenir, böylece fabrika ile ilgili en güncel belgeler her an ulaşılabilir konumda bulunur.

Sürdürülebilirlik & Dijitalizasyon Danışmanlığı Alın

Sürdürülebilir tesislerde Dijital dönüşümle ilgili her şey için başarısı kanıtlanmış uzmanlığı ile Smart Eco Design ‘ı seçin “Akıllı ve Yeşil Bina” uzmanlarımız çok disiplinli bir aile olarak, Büyük Ölçekli tesislerde, fabrika ve hastanelerde “Enerji Verimliliği Danışmanlığı”“BIM (Bina Bilgi Modellemesi)” yönetimi ve otomasyon entegrasyonu ile tesislerin dijitalleşmesi için “4G/5G “ son teknolojilerin tesislere entegrasyonunu, “Dijital Dashboard Tasarımı “ve “Büyük Veri “ akışlarının sürekli analizini tek bir danışmanlık ile sağlayabileceğimiz yeni nesil binalara yeni nesil hizmetler sunuyoruz.

Smart Eco Design olarak daha verimli, etkin, kaliteli, düşük maliyetli, sürdürülebilir kurumsal sanayi kuruluşlarının oluşmasına katkı sağlıyoruz.

Dijital dönüşümü başarıyla tamamlamak için Dijitalizasyon Danışmanlığı ekibimizdeki uzmanlar size memnuniyetle yardımcı olacaklar!

info@smartecodesign.com a mail atabilir yada iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

LEED Yeşil Tesis Sertifikası “GREEN FACTORY”

REFERANSLAR

Home İnşaat Proje Yönetimi Dijital İkiz & Fabrika