LEED | BREEAM | EDGE Yeşil Bina Danışmanlığı & İnşaat Proje Yönetimi 

Facebook Twitter Gplus RSS
Home Akıllı ve Yeşil Binalar Sürdürülebilir Yapılar & Enerji Verimli Yapılar
Sürdürülebilir & Enerji Verimli Yapı Tasarımı

Aktif ve Pasif sistemlerin bir arada kullanıldığı, enerji verimlilik düzeyinin geleneksel yapılara oranla oldukça yüksek olduğu binalardır. SED uzmanları “Enerji Etkin Yapı Tasarım” parametrelerinin hayata geçirilmesi için; yüksek performansa sahip verimli binaların, tasarımından işletimine kadar olan süreçleri doğru bir şekilde yönetmektedirler.
Slider

Sürdürülebilir Yapılar & Enerji Verimli Yapılar

Düşük enerjili yapılar, Aktif ve Pasif sistemlerin bir arada kullanıldığı, enerji verimlilik düzeyinin geleneksel yapılara oranla oldukça yüksek olduğu binalardır.Bir binanın sürdürülebilir ve enerji etkin olması için; bina alt sistemlerinin en fazla enerji kullanımı gerektiren fonksiyonlarının belirlenmesi ve bunların enerji kullanımını azaltacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Aktif ve Pasif sistemlerin bir arada kullanıldığı, enerji verimlilik düzeyinin geleneksel yapılara oranla SED uzmanları “Enerji Etkin Yapı Tasarım” parametrelerinin hayata geçirilmesi için; yüksek performansa sahip verimli binaların, tasarımdan işletime kadar süreçleri doğru bir şekilde yönetebilmektedirler.